Author: Venlo Regionomics (Venlo Regionomics)

Tiny Houses
Project

Tiny Houses

Wij bouwen tiny houses met C2C materialen en technieken. Het eerste huis wordt gebouwd door een team van experts samen met kinderen van 13 jaar oud.

Platform duurzame innovatie
Project

Platform duurzame innovatie

Regio Venlo is leidend in C2C. Echter, de kennis en ervaring voor C2C is voor bedrijven en burgers onbekend of moeilijk toegankelijk. Wat is de rode draad en de verbindende factor? C2C is (vaak) onzichtbaar. Hoe maken we C2C zichtbaar en toegankelijk voor burgers en bedrijven zodat zij eveneens gebruik kunnen maken van de C2C...

Bodem en biodiversiteit
Project

Bodem en biodiversiteit

De regio kent veel land- en tuinbouw. Zij maken (te) heftig gebruik van de grond en foute gewasbescherming en gebruiken en produceren (te) veel mest. Dit schaadt de biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Hoe verduurzamen we de vee- & plantenteelt ten einde te komen tot een betere biodiversiteit en gezondheid voor mens en...

Super-Mario-Huis
Project

Super-Mario-Huis

Burgers in regio Venlo hebben relatief veel overgewicht en diabetes t.o.v. andere regio’s in NL. Prijzen tussen gezond en ongezond voedsel verschilt veel. En ongezond voedsel is makkelijk(er) toegankelijk. Hoe zorgen we ervoor dat de regio gezonder wordt en bewuster met haar eigen voeding omgaat? Regio Venlo kent als C2C regio een zeer beperkt aantal...

  • 1
  • 2