Bodem en biodiversiteit

Bodem en biodiversiteit

Bodem en biodiversiteit

De regio kent veel land- en tuinbouw. Zij maken (te) heftig gebruik van de grond en foute gewasbescherming en gebruiken en produceren (te) veel mest. Dit schaadt de biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Hoe verduurzamen we de vee- & plantenteelt ten einde te komen tot een betere biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier?

Business case
Wij ontwikkelen business modellen die organische reststromen aan technologieën koppelen die hiermee panden verwarmen, de bodem verbeteren en biodiversiteit stimuleren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.