Voedselbos

Voedselbos

Voedselbos

De regio kent veel land- en tuinbouw. Zij maken (te) heftig gebruik van de grond en foute gewasbescherming en gebruiken en produceren (te) veel mest. Dit schaadt de biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Hoe verduurzamen we de vee- & plantenteelt ten einde te komen tot een betere biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier?

Burgers in regio Venlo hebben relatief veel overgewicht en diabetes t.o.v. andere regio’s in NL. Prijzen tussen gezond en ongezond voedsel verschilt veel. En ongezond voedsel is makkelijk(er) toegankelijk. Hoe zorgen we ervoor dat de regio gezonder wordt en bewuster met haar eigen voeding omgaat?

Business case
Wij versterken de community en educatie in een wijk of dorp door middel van een voedselbos. Dit bos leggen wij aan, we onderhouden het en we distribueren de oogst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.