Platform duurzame innovatie

Platform duurzame innovatie

Platform duurzame innovatie

Regio Venlo is leidend in C2C. Echter, de kennis en ervaring voor C2C is voor bedrijven en burgers onbekend of moeilijk toegankelijk. Wat is de rode draad en de verbindende factor? C2C is (vaak) onzichtbaar. Hoe maken we C2C zichtbaar en toegankelijk voor burgers en bedrijven zodat zij eveneens gebruik kunnen maken van de C2C mogelijkheden?

Regio Venlo heeft een zeer slechte luchtkwaliteit t.o.v. andere regio’s in Nederland. Daarnaast worden reststromen niet effectief opgenomen in de kringloop, wordt er beperkt schone energie gebruikt en is er relatief veel afval in de openbare ruimte. Hoe kunnen we onze duurzame omgeving verbeteren om zo bij te dragen aan een sterkere regio?

Business case
Wij exploiteren een non-profit platform dat de kloof overbrugt tussen de duurzame consultants en de vraag naar praktische kennis op het gebied van toekomstbestendige opties voor het MKB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.