Super-Mario-Huis

Super-Mario-Huis

Super-Mario-Huis

Burgers in regio Venlo hebben relatief veel overgewicht en diabetes t.o.v. andere regio’s in NL. Prijzen tussen gezond en ongezond voedsel verschilt veel. En ongezond voedsel is makkelijk(er) toegankelijk. Hoe zorgen we ervoor dat de regio gezonder wordt en bewuster met haar eigen voeding omgaat?

Regio Venlo kent als C2C regio een zeer beperkt aantal duurzame woningen. Dit uit zich in materialen, energieverbruik en directe omgeving rond het huis. Burgers kunnen zo maar beperkt zuiniger cq. bewuster wonen. Hoe zorgen we ervoor dat duurzaam wonen mogelijk en toegankelijk wordt voor burgers in de regio?

Business case
Wij verkopen een huis dat is gebouwd met C2C materialen, levensloopbestendig is, met speelse vindingen beweging stimuleert en betaalbaar is voor starters.

Leave a Reply

Your email address will not be published.