Talentbehoud

Talentbehoud

Talentbehoud

Uitdaging

Regio Venlo is relatief onaantrekkelijk voor jongeren. Veel jongeren gaan elders studeren of elders werken vanwege beter studie-, werk- en/of woonklimaat. Er is veelal te weinig perspectief voor hoger opgeleiden. Zij worden nauwelijks betrokken bij regionale problematiek.

Mensen zijn te beperkt voorbereid op de veranderende (regionale) arbeidsmarkt. Er zijn momenteel te beperkte mogelijkheden tot (om)scholing. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met robotica en automatisering in relatie tot lager- en middelbare vakkrachten?

Hoe houden we onze lager-, middelbaar- en hoger opgeleid personeel duurzaam inzetbaar voor de regio?

Business case

Wij koppelen jeugd al vroeg aan het bedrijfsleven en faciliteren de band tussen beide met gave evenementen en kennisoverdracht. Ons doel is dat ze reeds tijdens hun schooltijd verbonden zijn aan de regio en na hun studie blijven of terugkomen voor werk in de regio.

Leave a Reply

Your email address will not be published.