Tiny Houses

Tiny Houses

Tiny Houses

Regio Venlo kent als C2C regio een zeer beperkt aantal duurzame woningen. Dit uit zich in materialen, energieverbruik en directe omgeving rond het huis. Burgers kunnen zo maar beperkt zuiniger cq. bewuster wonen. Hoe zorgen we ervoor dat duurzaam wonen mogelijk en toegankelijk wordt voor burgers in de regio?

Regio Venlo is leidend in C2C. Echter, de kennis en ervaring voor C2C is voor bedrijven en burgers onbekend of moeilijk toegankelijk. Wat is de rode draad en de verbindende factor? C2C is (vaak) onzichtbaar. Hoe maken we C2C zichtbaar en toegankelijk voor burgers en bedrijven zodat zij eveneens gebruik kunnen maken van de C2C mogelijkheden?

Business case
Wij bouwen tiny houses met C2C materialen en technieken. Het eerste huis wordt gebouwd door een team van experts samen met kinderen van 13 jaar oud. De droom is dat de huizen – uiteindelijk – verhuurd worden via nieuwe verhuurconcepten zoals een “multi-generatie verhuurconcept”. Eerste doel is om dit project als een educatieproject te zien die jeugd verbindt en bewuster maakt van de duurzame mogelijkheden en noodzakelijkheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.